Hovedstyret
Leder: Torgeir R. Ådland
Nestleder: Andreas Berggreen
Kasserer: Brith B. Bjordal
Sekretær: Ragnhild R. Ådland
Styremedlem: Erik Rasmussen
Styremedlem: André Grenasberg

Vara: Rune Mydland

Bordtennisstyret

Leder: Andreas Berggreen
Sekretær: Tone Helen Holm
Styremedlem: Erik Rasmussen
Styremedlem: Hans-Erik Johansson

Innebandystyret

Leder: Ragnhild Ådland
Nestleder: Stian Romslo
Kasserer: Espen Schytte
Styremedlem: Sara Haugen Sundsøy
Styremedlem: Andre Grenasberg
Styremedlem: Torgeir Ådland

Vara: Johan Ådland
Vara: Anniken Knutsdatter

Fjelltunstyret

Leder: Jan-Rune Viken
Kasserer/Utleieansvarlig: Brith B. Bjordal
Styremedlem: Dag Steiro
Styremedlem: David Steiro
Styremedlem: Kristoffer Steen

Byfjellshyttestyret

Leder: Dag Steiro
Styremedlem: Erik Bjordal
Styremedlem: David Steiro
Styremedlem: Anita Sundli