På denne siden forsøker vi å ha de til enhver tid gjeldende koronaregler og retningslinjer som er mest relevante for vår aktivitet.

Vi anbefaler å følge med på kommunen sin smittevernsside som har en god oversikt over gjeldende regler for Bergen. Informasjonen under er hentet fra kommunen og regjeringen sine sider. 

Vi oppfordrer alle til å følge de viktigste smittevernrådene:
Hold avstand, ha god håndhygiene, bli hjemme hvis du er syk og test deg om du mistenker smitte :)


 

Status:

Fra 2. august: Justeringer i trinn 3 (idrettsarrangement for voksne og sommercamp)

Fra 8. Juli: Justeringer i trinn 3 for arrangementer med koronasertifikat

Fra fredag 18. Juni går regjeringen til tredje trinn i gjenåpningsplanen.
De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra 20. juni kl. 12.00.

Fra mandag 31. Mai følger Bergen nasjonale regler og anbefalinger.

 

Munnbind

  • Anbefalt når du ikke kan holde en meters avstand

 

Barn- og ungdom (under 20 år)

Fra 20. juni kan barn og unge under 20 år delta som utøvere på idrettsarrangement/konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både inne og ute, uten krav om en meters avstand. 

  • Kan delta på organisert idrettsaktivitet som normalt 
  • Innendørs kamper og cuper kan gjennomføres
  • Unntatt fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten

 

Voksne (over 20 år)

Fra 2. august: Voksne kan også delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser

Fra 18. juni: Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand båte utendørs og innendørs der det er nødvnedig for å utøve aktiviteten.

Fra 20. juni kl. 12.00 får voksne i breddeidretten unntak fra 1-metersregelen også ved idrettsarrangementer innen regionen/kretsen, både ute og inne.

  • Anbefalt gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs, og 40 utendørs
  • Toppidrett kan utøves som normaltSommer- og aktivitetsleir

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300 og i grupper på maks 40 personer.

Det er ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten. For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten. (Bergen kommune)

 

Idretts-arrangementer (offentlig arrangement)

Fra 20. Juni kl. 12.00

Uten test eller koronasertifikat:

  • Innendørs uten faste tilviste sitteplasser: 400 personer (200 x 2 kohorter)
  • Innendørs ved faste tilviste plasser: 1000 personer (500 x 2 kohorter)
  • Utendørs uten faste tilviste plasser: 200 x 4 kohorter
  • Utendørs ved faste tilviste plasser: 500 x 4 kohorter


Fra midnatt 8. juli

Med test eller koronasertifikat:

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.


De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.