Dato for årsmøte er satt til mandag 25. april kl.18.30 i Ny-Krohnborghallen (kantinen).