Det at Prima Assistanse ønsker å sponse vårt EL-Innebandylag viser at utviklingen går i riktig retning.

Vi er takknemlig for den tilliten Prima Assistanse viser oss ved å inngå denne avtalen.

Avtalen strekker seg fra 2021 til 2023.

Begge parter ser frem mot et godt samarbeid!