Stillingen består i å lede administrasjonen, bistå styret i den daglige driften av klubben samt jobbe langsiktig mot felles mål og resultater. 

Oppstart er snarest og søknadsfrist fortløpende.