Det blir ekstraordinært digitalt årsmøte den 22. oktober for godkjenning av regnskap

Agenda: Godkjenne regnskap
Sted: Digitalt (mer info kommer)
Dato: 22. oktober 2020
Tid: 18.00

Praktisk informasjon rundt gjennomføringen kommer.