Velkommen til årsmøte!

IL Fjell-Kameraternes årsmøte avholdes i kantinen i Ny-Krohnborghallen 25.mars kl 18.15.

Årsmøtepapirer blir tilgjengelige to uker før møtestart.

Vel møtt!