Vi gjentar suksessen fra høstferien og inviterer til åpen hall med innebandycamp i vinterferien! 

Mandag til torsdag i vinterferien blir det innebandy, lek og moro i Ny-Krohnborghallen for 3. -10. trinn. 

Se invitasjon under og bli med!