Leder: Ragnhild Ådland tlf 454 45 292/ epost: leivsdotter@yahoo.no
Nestleder: Stian Romslo
Kasserer: André Grenasberg
Suppleant: Line Christin
Suppleant: Sara Haugen Sundsøy

Vara: Johan Ådland
Vara: Anniken Knutsdatter