Årsmøtet i IL Fjell-Kameraterne holdes 22.mars klokken 1800 i Ny-Krohnborghallen. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før.

Årsmøtet i IL Fjell-Kameraterne holdes 22.mars klokken 1800 i Ny-Krohnborghallen.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før.